Wie is Nico?

Nico groeide op in Almkerk een plaat in noord Brabant. Na de L.T.S (het gilde) in Gorinchem, waar de opleiding tot machine en constructie bankwerken met succes werden afgerond werd er gekozen voor een vervolg opleiding van middelbaar beroeps onderwijs. De keuze was snel gemaakt het werd de M.T.S opleiding vakschool Schoonhoven, school voor opleiding tot, goudsmid, zilversmid, graveur, en uurwerkmaker. De logisch stap die gemaakt werd was uurwerk techniek, om dat er altijd al een grote interesse was voor fijn mechanica en dit mooi aansloot op de voor opleiding.

De opleiding duurde vier jaar waar van het laatste jaar een stage jaar was. Omdat tijdens de opleiding, al een voor liefde was voor antieke klokken en de restauratie hiervan. Was het hele maal geweldig dat er stage gelopen mocht worden bij een zeer voor aanstaand bedrijf in Breda wat gespecialiseerd is in de restauratie en verkoop van antieke klokken en barometers. In dit stage jaar had ik het voorrecht gehad om zeer veel te weten te komen over het restauratie vak, en de verkoop hiervan wat plaats vond op de twee grootste antiekbeurzen van Nederland de PAN Amsterdam en Tefaf Maastricht.

Na dit stage jaar, wat de afronding was van de opleiding, en met een diploma werd bezegeld werd mij ook een vast aanstelling aangeboden bij dit stage bedrijf. waar ik al een jaar als leerling werkzaam was geweest. Op dit adres heb ik negen jaar gewerkt en zeer veel ervaring opgedaan op het gebied van uurwerk restauratie, en aan de mooiste klokken mogen werken die maar enigszins denkbaar zijn.

In 2007 werk de stap genomen om zelfstandig ondernemer te worden en de opgedane ervaring op het gebied van restauratie als zelfstandige in praktijk te brengen.